برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان خوی
فرماندار شهرستان خوی: عرضه و تقاضای نان در سطح شهرستان به تعادل رسیده است.
  • چهارشنبه 7 آبان 1399 ساعت 15:15