برگزاری جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان خوی
حسین عباسی : دیدار با خانواده های شهدا موجب حفظ روحیه ایثار و شهادت در جامعه می گردد.
  • شنبه 22 آبان 1400 ساعت 16:00
1 2 3