معتمدیان به‌ عنوان استاندار آذربایجان‌غربی منصوب شد.
در جلسه امروز هیئت دولت محمدصادق معتمدیان از سوی هیئت وزیران به عنوان استاندار آذربایجان‌غربی تعیین شد.
  • یکشنبه 25 مهر 1400 ساعت 21:10
1 2 3 4