بازدید سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از گمرک خوی
سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از افزایش ۵ برابری صادرات از گمرکات شهرستان خوی خبر داد
  • یکشنبه 12 مرداد 1399 ساعت 08:24
ماسک بزنیم
  • پنج شنبه 9 مرداد 1399 ساعت 13:24