وضعیت کرونایی آذربایجان غربی
  • چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 22:24
اطلاعیه
  • چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 ساعت 22:08
برگزاری جلسه ستاد هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خوی
فرماندار ویژه شهرستان خوی: در بارشهای روزهای گذشته به 1500هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به ارزش ۵ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.
  • دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت 09:10