روند پیشرفت کریدور بزرگراهی غرب کشور در شمال آذربایجان‌غربی
تکمیل قسمتی دیگر از کریدور غرب در شمال استان با ساخت قطعه نهایی بزرگراه خوی _ ایواوغلی
  • چهارشنبه 25 فروردین 1400 ساعت 13:21
در خانه بمانیم
  • سه شنبه 24 فروردین 1400 ساعت 13:19
اطلاعیه
  • دوشنبه 23 فروردین 1400 ساعت 13:19
اطلاعیه
  • شنبه 21 فروردین 1400 ساعت 16:03