ما ملت امام حسینیم
  • یکشنبه 24 مرداد 1400 ساعت 08:19
اطلاعیه
  • جمعه 22 مرداد 1400 ساعت 09:18
اطلاعیه
  • چهارشنبه 20 مرداد 1400 ساعت 09:16
نحن انصار الحسین
برای حفظ حرم سینه را سپر کردند.
  • سه شنبه 19 مرداد 1400 ساعت 09:12
برگزاری جلسه شورای هماهنگی، پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان خوی
فرماندار ویژه شهرستان خوی: برای جلوگیری از افزایش آمار بستری ها و عبور از پیک پنجم کرونا مردم دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمایند
  • دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 09:07
اطلاعیه
  • جمعه 15 مرداد 1400 ساعت 18:48