برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان خوی
فرماندار ویژه شهرستان خوی: نظارت بر واحدهای نانوایی افزایش یابد.
  • دوشنبه 17 آبان 1400 ساعت 15:30
برگزاری جلسه پدافند غیرعامل شهرستان خوی
  • پنج شنبه 13 آبان 1400 ساعت 17:00
<< < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>