اطلاعیه شماره 29 ستاد انتخابات کشور صادر شد
تمدید زمان رای گیری به مدت 2ساعت تا ساعت 24
  • جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 22:23
اطلاعیه شماره 28 ستاد انتخابات کشور صادر شد
تمدید زمان رای گیری به مدت 1ساعت تا ساعت 22
  • جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 22:22
لوح | جشن تکلیف سیاسی
  • جمعه 28 خرداد 1400 ساعت 18:21