برگزاری جلسه شورای ورزش شهرستان خوی
فرماندار شهرستان خوی: تکمیل زیرساخت های ورزشی از جمله ورزشگاه هفتم تیر جز الویت شهرستان می باشد
  • شنبه 17 آبان 1399 ساعت 10:22
<< < 4 5 6 7 8