برگزاری جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان خوی
فرماندار شهرستان خوی: فضا برای افراد سودجو برای تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی باید ناامن و هزینه آن افزایش یابد.
  • دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 15:05
ماسکتان را این گونه دور بیندازید
  • دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 15:04
<< < 7 8