اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور
چه اشخاصی به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی محرومند؟
  • جمعه 26 دی 1399 ساعت 12:33
اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور
فرآیندهای اجرایی انتخابات
  • جمعه 26 دی 1399 ساعت 12:31
اطلاعیه
  • جمعه 26 دی 1399 ساعت 08:44
اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور
  • پنج شنبه 25 دی 1399 ساعت 11:19
وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان غربی
  • پنج شنبه 25 دی 1399 ساعت 08:42
برگزاری جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان خوی
فرماندار ویژه شهرستان خوی از مسدود کردن 300 چاه غیر مجاز در این شهرستان خبر داد
  • پنج شنبه 25 دی 1399 ساعت 08:25
برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان خوی
فرماندار ویژه شهرستان خوی: ارائه آمار و اطلاعات دقیق وقایع حیاتی مبنای برنامه ریزی و توسعه میباشد
  • سه شنبه 23 دی 1399 ساعت 11:17
برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوی
فرماندار شهرستان خوی بر طراحی و نصب المان با موضوع کتاب و کتاب خوانی در این شهرستان تاکید نمود.
  • یکشنبه 21 دی 1399 ساعت 10:39
اطلاعیه
  • جمعه 19 دی 1399 ساعت 12:37