وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان غربی
  • چهارشنبه 18 فروردین 1400 ساعت 12:45
معرفی رئیس جدید حوزه قضایی شهرستان خوی
  • یکشنبه 15 فروردین 1400 ساعت 09:53
بخشنامه دورکاری ادارات آذربایجان غربی
  • شنبه 14 فروردین 1400 ساعت 09:00
اطلاعیه شماره 24
  • جمعه 13 فروردین 1400 ساعت 14:59