در ستاد مقابله با کرونا مطرح شد؛
استاندار: عادی انگاری کرونا مردم و مسئولان آذربایجان غربی را تهدید می کند/ فرمانداران نسبت به حفظ وضعیت موجود و اجرای دقیق محدودیت ها فعالانه تر عمل کنند/ شرایط امروز بهترین زمان برای ادای امر به معروف و نهی از منکر است/ آذربایجان غربی مبدع طرح محله محور مقابله با کرونا بود
  • دوشنبه 8 دی 1399 ساعت 14:20