برگزاری جلسه ستاد پیشگیری از کرونا ویروس شهرستان خوی
فرماندار شهرستان خوی: از ساعت 17روز 16 فروردین تردد در مناطقی از شهرستان که بعنوان مناطق گردشگری و تفرجگاهی محسوب میشوند ممنوع است.
  • شنبه 16 فروردین 1399 ساعت 12:20