اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور
  • یکشنبه 5 بهمن 1399 ساعت 12:41
اطلاعیه
  • جمعه 3 بهمن 1399 ساعت 08:52
وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان غربی
شهرستان خوی در وضعیت زرد
  • پنج شنبه 2 بهمن 1399 ساعت 08:50
اطلاعیه شماره ۴ ستاد انتخابات کشور
  • چهارشنبه 1 بهمن 1399 ساعت 08:51
<< < 8