وقوع زلزله در بخش قطور شهرستان خوی
بزرگی: 5.7 محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی قطور
  • یکشنبه 4 اسفند 1398 ساعت 09:05
1 2 3 4 5 6