برگزاری مراسم معارفه شهردار قطور
  • سه شنبه 2 آذر 1400 ساعت 16:00
برگزاری جلسه شورای ورزش شهرستان خوی
  • دوشنبه 1 آذر 1400 ساعت 15:00