برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان خوی
  • شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 13:30
بازدید فرماندار شهرستان خوی از مرز رازی
  • پنج شنبه 23 خرداد 1398 ساعت 09:34