برگزاری جلسه شورای ورزش شهرستان خوی
  • دوشنبه 1 آذر 1400 ساعت 15:00
برگزاری جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان خوی
حسین عباسی : دیدار با خانواده های شهدا موجب حفظ روحیه ایثار و شهادت در جامعه می گردد.
  • شنبه 22 آبان 1400 ساعت 16:00