من_ماسک_می‌زنم
  • یکشنبه 22 تیر 1399 ساعت 12:14
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خوی
فرماندار شهرستان خوی از اختصاص 57 میلیارد تومان اعتبار در سال 99 برای این شهرستان خبر داد
  • شنبه 21 تیر 1399 ساعت 12:12
اطلاعیه
  • پنج شنبه 19 تیر 1399 ساعت 12:11