بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از طرح گازرسانی به بخش صفائیه
تحقق آرزوی چندین ساله اهالی بخش صفائیه با تلاش دولت مردمی
  • یکشنبه 1 خرداد 1401 ساعت 21:28
یکشنبه های تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از کارخانه سیمان
  • یکشنبه 1 خرداد 1401 ساعت 15:23
<< < 11