آغاز طرح زمستانی امداد و نجات در شهرستان خوی
طرح زمستانی امداد و نجات جاده ای
  • شنبه 24 آذر 1397 ساعت 08:55
برگزاری جلسه شورای اقامه نماز شهرستان خوی
شورای اقامه نماز
  • پنج شنبه 22 آذر 1397 ساعت 08:43