نشست هم اندیشی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی با مدیران عامل موسسات خیریه

نشست هم اندیشی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی با مدیران عامل موسسات خیریه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، دکتر تیموری در نشست هم اندیشی با مدیران عامل موسسات خیریه با اشاره به نقش سمن ها در توسعه کشورها اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد در دنیا در حال گسترش می باشند و دولت ها به این نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت و کمک مردم توسعه پایدار اتفاق نخواهد افتاد.
وی تصریح کرد: سمن ها نیز در این راستا می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی در ادامه بر عدم وابستگی مالی سازمان های مردم نهاد به دولت تاکید نمود.
 در ادامه این نشست مدیران عامل موسسات خیریه گزارشی از عملکرد موسسات برای دکتر تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی ارائه نمودند.