دستاوردهای دولت تدبیر و امید در بخش آب و فاضلاب در شهرستان خوی

دستاوردهای دولت تدبیر و امید در بخش آب و فاضلاب در شهرستان خوی