برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

حسین عباسی در این جلسه با اشاره به نقش آموزش و پرورش در توسعه اظهار داشت: آموزش از مؤلفه های اصلی  توسعه پایدار به شمار می رود و وزارت آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی ترین نهاد در جامعه شرط اصلی و تردیدناپذیر در توسعه همه جانبه کشور است.

فرماندار شهرستان خوی در ادامه با اشاره به شیوع بیماری کرونا خواستار ارتقای آموزش‌های الکترونیک متناسب با نیازهای جامعه شد.

اختصاص ۵ درصد سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری ها و  شناسائی و واگذاری زمین برای ایجاد فضای آموزشی برای مساکن مهر از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.