بازدید معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در بازار و صنوف مختلف

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان خوی بهمراه اعضای ستاد پیشگیری از کرونا ویروس در راستای اعمال محدودیت های جدید از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی از بازار و صنوف مختلف بازدید نمودند.