محدودیت های کرونایی در آذربایجان غربی برای ششمین هفته متوالی تمدید شد

به دنبال درخواست و پیگیری ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا مبنی بر لزوم تمدید محدودیت های اعمال شده به منظور کنترل شیوع بیماری کرونا، کمیته امنیتی،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با تمدید محدودیت های کرونایی گروه های شغلی ۳ و ۴ برای ششمین هفته متوالی به مدت یک هفته دیگر در شهرستانهای ارومیه، چالدران، پلدشت،چایپاره، شوط، سردشت،میاندوآب و شاهین دژ از ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه موافقت کرد.

بر همین اساس دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی آذربایجان غربی به استثنای بانک ها نیز از ۱۷ تا ۲۳ آبان تمدید شد.

گفتنی است محدودیت های گروه ۲،۳،۴در شهرستانهای ماکو، مهاباد، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان،خوی،تکاب و سلماس نیز تا ۲۳ آبان به قوت خود باقیست.