برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات مرزنشینان در حوزه تجارت مرزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، در جلسه ای با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی، نماینده مردم در مجلس، مدیر کل دفتر امور مجلس وزیر اقتصاد و مدیران ارشد اقتصادی استان مسائل و مشکلات مرزنشینان در حوزه تجارت مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رفع مسائل و مشکلات کارت های پیله وری، احیای مجدد بازارچه، تشکیل تعاونی پیله وران، استقرار دستگاه های اجرایی مرتبط برای تسهیل در مراودات و ایجاد گمرک جدید در شهرستان خوی از موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.