فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، روز توجه به منطق عاشورا و ترویج فرهنگ عاشورایی بر همه رهپویان حق و حقیقت در جهان تسلیت باد.

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، روز توجه به منطق عاشورا و ترویج فرهنگ عاشورایی بر همه رهپویان حق و حقیقت در جهان تسلیت باد.