تشکیل مجمع مشورتی زنان شهرستان خوی با هدف توسعه مشارکت زنان در جامعه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مجمع مشورتی زنان شهرستان خوی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و جمعی از فعالان حوزه زنان در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این مجمع که جمعی از بانوان فرهیخته شهرستان خوی در عرصه های مختلف علمی، ادبی، هنری، ورزشی و ... حضور داشتند تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار خوی اظهار داشت: مطالعات جامعه شناختی نشان داده است که دستیابی به توسعه پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امکان پذیر نیست و یکی از عوامل و موانع مهم مشارکت زنان عوامل اجتماعی و فرهنگی است ( در واقع انتظارات متفاوت جامعه از مرد و زن ).

وی افزود : مشارکت زنان صرفأ به مفهوم بهره مندی آنان از مزایا و نتایج توسعه نیست بلکه آنان باید در اجرای برنامه ها و طرح های توسعه مشارکت فعالانه داشته باشند.

تیموری در ادامه تصریح کرد: توانمندسازی فرآیندی است که طی آن زنان از نیازها و خواسته های درونی خود آگاه می شوند و جرأت دستیابی به هدف را در خود تقویت می کنند و از توانایی های لازم برای عملی ساختن خواسته های خود برخوردار می شوند.

معاون فرماندار خوی گفت : طبق یافته های یک تحقیق که در گذشته انجام شده است عواملی همچون افزایش سطح تحصیلات، دسترسی به منابع مالی، بهبود وضعیت سلامت، برخورداری از حق مالکیت قانونی، رفع تبعیض از بازار کار و حذف باورهای سنتی از عوامل موثر در توانمندسازی است.

در پایان با آراء بانوان حاضر در مجمع تعداد پنج نفر از بانوان به اسامی خانم دکتر فروتنی، خانم عظیمی، خانم دکتر نصیری ، خانم گنجعلی و خانم سیفلو بعنوان هیأت رئیسه مجمع مشورتی زنان شهرستان خوی انتخاب شدند.