برگزاری جلسه کمیته هماهنگی مرزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، اولین جلسه کمیته هماهنگی مرزی در سال جدید به ریاست ذبیح اله کاظمی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان خوی و اعضای این کمیته برگزار شد.
کاظمی در این جلسه با اشاره به دستورات ریاست محترم جمهوری مبنی بر بازگشایی بازارچه های مرزی و رفع موانع پیش روی این بازار، بر بازگشایی بازارچه مرزی رازی خوی در راستای رونق اقتصادی شهرستان خوی و ارتقای سطح معیشتی اهالی منطقه تاکید کرد.
وی در ادامه ضمن بیان مشکلات اقتصاد و صادرات تک محصولی، تلاش مضاعف مسئولین امر را درخصوص گسترش صادرات چند محصولی خواستار شد.