برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، ستاد تنظیم بازار با حضور سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این ستاد برگزار شد.

فرماندار و رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان خوی در این جلسه به دغدغه دولت و نظام به بهره مندی قشر محروم جامعه از یارانه اشاره کرد و افزود: دولت با افزایش قیمت بنزین و پرداخت منابع حاصل از این افزایش به 18 میلیون قشر کم برخوردار در صدد افزایش رفاه حال این قشر از جامعه می باشد.

وی در ادامه به جابجایی کالا در شبکه حمل ونقل کشور توسط ماشین های سنگین و با سوخت گازوئیل اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش نیافتن قیمت گازوئیل هیچ گونه افزایش قیمت در کالاهای اساسی وجود ندارد و با هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی به شدت برخورد خواهد شد.