بازدید فرماندار شهرستان خوی از کارخانه کشت و صنعت نوشینه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از بخش های مختلف  کارخانه کشت و صنعت نوشینه بازدید نمود.

سپس فرماندار شهرستان خوی در جلسه ای با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط مسائل و مشکلات این واحد تولیدی را بررسی و دستور رفع آنها را صادر نمود.