بررسی مسائل و مشکلات بخش سلامت شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه خیرین سلامت با حضور تیموری سرپرست فرمانداری، نجف زاده نماینده مردم در مجلس، محمد سیدی خیر سلامت و مقدم رئیس دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.

ایجاد زیرساخت های لازم جهت تشکیل دانشگاه علوم پزشکی  و تشکیل مجمع خیرین سلامت از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.