آغاز هفته دولت

آغاز هفته دولت

هفته دولت یادآور یک دولت مکتبی و مردمی و سالروز شهادت شهید رجایی و باهنر است .

 آغاز هفته دولت و یاد خاطره شهدای دولت و کارمند گرامی باد.

روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان خوی