آغاز طرح زمستانی امداد و نجات در شهرستان خوی

آغاز طرح زمستانی امداد و نجات در شهرستان خوی
طرح زمستانی امداد و نجات جاده ای

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، طرح زمستانی امداد و نجات جاده ای با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و دستگاه های مرتبط آغاز شد .
گفتنی است طرح زمستانی امداد و نجات جاده ای با حضور نزدیک به یک هزار نفر از نیروهای امدادی و عمل کننده در حوادث و با بهره گیری از از ماشین آلات سبک و سنگین در شهرستان خوی اجرا خواهد شد .