بازدید معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از روند اجرای پروژه مجتمع فرهنگی شمس تبریزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی از روند اجرای پروژه مجتمع فرهنگی شمس تبریزی بازدید نمود.