بازدید فرماندار ویژه شهرستان خوی از مراحل طبخ و توزیع غذا میان خانوارهای شناسائی شده در طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار ویژه شهرستان خوی  از مراحل طبخ و توزیع غذا میان خانوارهای شناسائی شده در طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید نمود.