برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی و اعضای این کارگروه برگزار شد.
تیموری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارخوی در این جلسه سلامت و امنیت غذایی را یکی از مفاهیم مهم توسعه عنوان کرد و افزود: دسترسی به غذا و سالم بودن آن دو مولفه مهم امنیت غذایی می باشند و باید با رعایت این دومولفه امنیت غذایی را در جامعه تامین نمود.
وی در ادامه خواستار فرهنگ سازی سلامت و امنیت غذایی توسط خود مردم و با کمک سازمان های مردم نهاد در جامعه شد.