ثبت نام از داوطلبین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از طریق نرم افزار ویژه تلفن همراه