فرماندار شهرستان خوی: تولید کنندگان افسران جنگ اقتصادی علیه دشمن می باشند که در جهت استقلال اقتصادی قدم برمی دارند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در نشست با مدیران عامل کارخانجات واحدهای تولیدی سیاست، اقتصاد و قدرت نظامی را از موئلفه های مدیریت جوامع بشری عنوان کرد و افزود: در طول چهل سال گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر سیاسی به ثبات رسیده و در عرصه نظامی نیز به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است.

 وی تصریح کرد: همچنان که دوران دفاع مقدس موجب پیشرفت نظامی کشور شد جنگ اقتصادی دشمن نیز یقینا باعث افزایش توانمندی کشور خواهد شد.

وی در ادامه تولید را یکی مهمترین عوامل استقلال اقتصادی کشورها دانست و افزود: تولیدکنندگان افسران جنگ اقتصادی علیه دشمن می باشند که در جهت استقلال اقتصادی قدم برمی دارند.