تهیه ۱۰۰ هزار بسته معیشتی ۲ میلیون ریالی برای ۳ ماه متوالی برای افراد نیازمند با پویـش همـدلی

#پویش_همدلی

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی:

▪️برای تهیه ۱۰۰ هزار بسته معیشتی ۲ میلیون ریالی  برای ۳ ماه متوالی افراد نیازمند پویـش همـدلی را در استان آغاز می کنیم؛ در این پویش خیرین، بخش دولتی و نهادهای حمایتی در حمایت از افراد بی بضاعتی که بخاطر شیوع کرونا دچار ضرر شده اند و تحت حمایت نهادهای حمایتی نیز نیستند پای کار می آیند؛ کارمندان دولت می توانند کمک های مالی خود را با هماهنگی مـدیران مـربوطه به  پویـش همدلی اهدا نمایند.