بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان خوی از محل برگزاری آزمون سراسری دکتری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، تیموری سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان خوی از نحوه اجرای پروتکل های بهداشتی در محل برگزاری آزمون سراسری دکتری بازدید نمود.