اطلاعیه

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی دفترچه های بیمه سلامت که اعتبار آن بعد از اول اسفند ۹۸ به اتمام رسیده و دارای برگه سفید بوده، تا پایان خرداد ماه سال جاری اعتبار خواهند داشت و کلیه تغییرات بصورت خودکار در سامانه بیمه سلامت اعمال خواهد شد.