برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور سید محمد عابدی فرماندار شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.
سید محمد عابدی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی در این جلسه خانواده را مهم‌ترین نهاد اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد و افزود:
نقش والدین در شکل گیری شخصیت فرزندان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی فرزندان از جمله موادمخدر مهم و موثر میباشند و باید والدین به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.
فرماندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی آموزش دانش آموزان در پیشگیری از اعتیاد را ضروری عنوان کرد و افزود: دانش آموزان باید تحت پوشش برنامه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد قرار بگیرند.
در ادامه این جلسه مقرر گردید برخوردهای لازم با مصرف مواد مخدر در محیط های کاری صورت پذیرد.