برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه خوی، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار گردید.
حسین عباسی در این جلسه به آگاه سازی هرچه بیشتر آحاد مردم از ماهیت این افیون خانمان سوز و اهداف سوداگران با استفاده از پتانسیل فضای مجازی و سازمان های مردم نهاد تاکید کرد. وی در ادامه به عملکرد شهرستان در راستای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد اشاره نمود.