برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی و اعضای این شورا برگزار شد.

توسعه و راه اندازی صندوق توسعه عدالت آموزشی  و ساماندهی فضا های آموزشی مناطق زلزله زده بخش قطور از جمله موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.