بررسی مسائل و مشکلات گازرسانی به شهرستان خوی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، مسائل و مشکلات گازرسانی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی، نماینده مردم در مجلس و  مدیرعامل شرکت گاز استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان خوی در این جلسه یکی از عوامل توسعه شهرستان را انرژی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به توسعه پایدار باید انرژی واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله انرژی گاز تامین تا با رشد تولید و اقتصاد شاهد توسعه همه جانبه و پایدار شویم.

حسین عباسی به سردسیر بودن بخش های قطور و صفائیه شهرستان خوی اشاره کرد و افزود: ضروری است با توجه به سرد سیر بودن این بخش ها گاز به این مناطق انتقال داده شود.

وی در ادامه با اشاره به پایین بودن شاخص بهره مندی مناطق روستایی از نعمت گاز بر گاز رسانی به روستاها تاکید نمود.

عادل نجف زاده نماینده مردم در مجلس نیز در این جلسه بر تکمیل زیرساخت های گاز در شهرستان خوی تاکید نمود.

شیخی مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی در این جلسه به برخی از پروژه های گاز رسانی در شهرستان خوی اشاره کرد و افزود: پروژه انتقال گاز به شهر زرآباد به طول ۱۷ کیلومتر در حال اجرا میباشد که ۱۱ کیلومتر از آن تکمیل شده است.

 وی در ادامه از پایان مطالعات پروژه انتقال گاز به بخش قطور در ماه آینده خبر داد و افزود: طول خط انتقال این پروژه ۶۰ کیلومتر مباشد و در صورت بهره برداری علاوه بر شهر قطور ۳۱ روستا نیز از نعمت گاز برخوردار خواهد شد.

همچنین در این جلسه مقرر گردید گاز رسانی به ۸۵ روستا تا سال ۱۴۰۰ سال انجام شود که با بهره برداری از این روستاها تعداد روستاهای برخوردار از نعمت گاز به ۱۶۳ روستا خواهد رسید و ۹۴ درصد از جمعیت روستایی از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.