بازدید فرماندار شهرستان خوی از نحوه اجرای محدودیت های کرونایی در بازار سنتی، مجتمع های تجاری و بانک ها

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، فرماندار شهرستان خوی از نحوه اجرای محدودیت های کرونایی در بازار سنتی، مجتمع های تجاری و بانک ها بازدید نمود.